Miljö & hållbarhet

Hållbarhet och socialt ansvar hos Profilewear.se

Som ett växande tryckeri inom profil- och textilbranschen så är vi väl medvetna om att vi har ett stort ansvar för att ta hand om vår miljö och våra medmänniskor på den enda planeten vi har. Vi har alltid haft som målsättning att utveckla vår näringsverksamhet med hållbara lösningar och ta ett socialt ansvar, både på global och lokal nivå. Sen vår start 2012, har vi kommit väldigt långt med utvecklingen av vårt varaktiga hållbarhetsarbete inom drift, tjänste- och produktutbud.

Vårt arbete för hållbara lösningar - tillsammans!

Vår planet och befolkning står i dagsläget inför stora utmaningar, både ur ett miljöperspektiv men även ur ett ansvarsperspektiv rent socialt, i samband med den ökade konsumtionen. Detta går tydligt hand i hand med de ökade negativa avtrycken på vår planet, där efterfrågan är direkt kopplad till den ökande globala produktionen. Därför har vi alla ett stort ansvar att minimera våra avtryck för att göra vår planet till en bättre plats för alla.

Grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process där vi som företag leder en långsiktig utveckling för en bättre framtid. Genom vårt förädlade produktutbud med fler hållbara lösningar i sortimentet, inverkar vi på en global nivå. Samtidigt som vi alltid ser över och utvecklar miljövänligare alternativ för vår egna företagsdrift, där vi har en stor inverkan på lokal nivå. Vi arbetar även hårt med våra informationskanaler, där upplysningar och uppmaningar hjälper våra kunder att göra medvetna inköp. Dessutom utvecklar vi ständigt vår webbshop, så att design och struktur präglas av pedagogiskt enkla val för att kunna välja hållbart smidigt och enkelt. Sist men inte minst, tillhandahåller vi ett stort utbildningsmaterial direkt från vår blogg - där vi bland annat upplyser hur man kan minimera svinn och öka livslängden på sina produkter bland annat. På detta vis arbetar vi från många olika håll för en hållbar framtid.


Allt börjar med produkterna - för ett globalt hållbart val

Globalt hållbart sortiment

Utbudet av våra produkter präglas av en ökad medvetenhet för hållbara val, där vi ständigt ser över och utökar vårt breda sortiment av etiskt tillverkade kläder. Alltid med miljö och socialt ansvar i fokus, för ett hållbart val på global nivå. På detta vis kan man alltid räkna med ett stort utbud och brett sortiment som innehar marknadens mest miljöcertifierade produkter - för ett aktivt hållbart val. Dessutom tillhandahåller vi endast högkvalitativa kläder från kända varumärken som håller betydligt längre, då en ökad livslängd på kläderna innebär att man konsumerar mindre kläder - för miljöns skull.

Lokalt hållbar produktion

Även utbudet av våra lokala tjänster, samt den dagliga driften präglas av hållbara val inom företaget. Med stort fokus på onödigt långa transportsträckor, kommer allt direkt till oss då vi har en lokal tryckproduktion. För övrigt trycker vi även majoriteten av våra kläder med en av världens mest miljövänliga transfertryck - på detta vis kan vi minska vår negativa inverkan på lokal nivå för en mer hållbar planet. Dessutom har vi även en löpande översikt över driftsmaterial och energikällor från vår egen distribution och produktion, där vi ser över materialinköp, logistiklösningar, maskininköp och energitillförsel. Vi har även en nollvision för svinn, där exempelvis defekta kläder går till välgörenhet, samt regelbunden uppföljning och förebyggande åtgärder för svinn av material och energi.

Medvetna inköp

Vi strävar efter konceptet “medvetna köp” där alla tillsammans kan göra ett aktivt val från ett mer hållbart perspektiv, både för slutkund men även för oss som näringsidkare. Praktiskt innebär det att vi ökar våra kunders medvetenhet inför inköp, genom upplysning och uppmaning till mer hållbara val. Ett medvetet inköp ställer även stora krav på oss som företag, där vi ständigt ser över och granskar alla aspekter från vår företagsdrift - från material, till produktion och distribution.


Allt slutar med kundens val - ditt köp är en röst för framtiden

Kunder

Med kunden i fokus har vi optimerat våra informationskanaler för att hjälpa våra kunder att göra ett medvetet inköp för en hållbar framtid. Genom att aktivt och ständigt upplysa och uppmana våra kunder till mer hållbara val via utbildning bland annat, exempelvis via sociala medier, blogginlägg, mailutskick och telefonsamtal så kan vi tillsammans förminska de negativa avtrycken på vår planet.

Våra ambitioner & målsättningar

Vi på Profilewear.se jobbar ständigt och hårt med att optimera vår näringsverksamhet för hållbara val, både ur ett försäljnings- och drift perspektiv. Där vi kan erbjuda ett produktutbud för hållbarhet på global nivå, men även ett tjänsteutbud och verksamhetsdrift på lokal nivå.

Här nedan kan ni se ett urval av det vi gjort tills idag och vad vi planerar att göra i framtiden!

Vad har vi gjort tills nu?

 • Bred kollektion av etiska val
 • En av världens mest miljövänliga transfertryck
 • Lokal produktion av tryck i eget tryckeri
 • Miljöcertifieringar med direkt filtrering i webbshopen
 • Nollvision för svinn
 • Informationskanaler för hållbarhet
 • Utbildningsmaterial & tips

Vad mer ska vi göra?

 • Minska utbudet av mindre hållbara val
 • Utökad upplysning om skötselråd
 • Producera ännu mer hållbara tryckmetoder
 • Utöka utbudet av hållbara varumärken
 • Utöka inhemskt driftmaterial
 • Utveckla webbshopen för fler hållbara val inom kläder och tryck

Pedagogisk webshop

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår webbshop så att våra kunder kan göra aktivt medvetna inköp, dels genom att öka utbudet av etiskt producerade kläder, dels möjligheten att enkelt hitta ett hållbart val i vårt breda sortiment som passar just dig. Dessutom så kan man spara sina tryck hos oss för att inte beställa fler kläder än som behövs. Vi har även en blogg på vår webbshop – en informationskanal där du hittar alltifrån information om hållbara val till skötselråd.

Utbud & tillgänglighet

Vår utveckling av webbshopen har präglats med ett större utbud av etiska val i sortimentet, där vi även belyser vikten med att välja rättvisa och miljömärkta kläder, både i våra sociala medier och vår blogg. Dessutom har vi infört möjligheten att enklare kunna hitta just de kläder ni söker efter,  med en bred filtreringsfunktion för majoriteten av de certifikat som finns i världen idag. Vi erbjuder även möjligheten att spara tryck hos oss, för att minimera svinn av icke använda kläder - handla kläder med tryck i mindre uppsättning när de behövs.

Information

Genom att bland annat upplysa våra kunder om skötselråd för nyinköpta profilkläder, så säkerställer vi att kläderna får den längsta möjliga livslängden. Fler tips finner man på bloggen i vår webbshop, där man kan läsa mycket mer än bara hållbarhet - allt om kläder med tryck.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor.
det är bara att ringa in till oss eller skicka iväg ett mail!
Kontakta oss
Hur handlar jag?